(+372) 56 710 906
eleonora.miitra@hotelconsulting.ee

Koolitus

Koolitus

Hotel Consulting on loodud eesmärgiga välja töötada ja organiseerida hotellidele mõeldud kursuseid tuginedes turismi-ja hotellitööstuse professionaalide kogemusele Euroopas.

Ettevõtte igapäevatöö filosoofia ja kursuste välja töötamise metoodika aluseks on teadmine, et koolitusprogrammide kõrge kvaliteet on meie klientide edukuse tagamise üks olulisemaid põhitegureid olles ainus liikupanev jõud töötajate kõrge erialase proffessionaalsuse saavutamisel.

Hotel Consulting tegevusvaldkonnad on:

 • äristrateegiad ja ärikorraldus
 • personaliotsing, -valik, -juhtimine ja –haldus
 • ostuosakonna, kassa ja ladude juhtimine
 • turundus- ja kommunikatsiooniplaanide koostamine
 • eelarve ja juhtimiskontroll
 • ettevõtte koolitusplaanide väljaarendamine
 • personali oskuste kaardistamine ja tõendamine
 • kvaliteedisüsteemide juhtimine ja kontroll, HQm Eestis
 • ettevõtetes ja hotellikettides kasutusel olevate standardite määratlemine ja rakendamine
Soovin tellida koolitust / konsultatsiooni
Soovin konsultatsiooni

Meie pakutavad koolitused on eelneva põhjaliku uurimustöö tulemusena realiseeritud projektid, millede tulemuslikkus on kergesti mõõdetav kasutades ettevõtte igapäevatöös kvaliteediprogrammi HQm.

Kuna lektorid ei ole Eestist, on koolitused inglisekeelsed! Tutvu meie poolt pakutavate koolitustega siin.
Koolitused

MÜÜK JA TURUNDUS

 • Müügiosakonna töökorraldus hotellis 16h
 • Hotellide finantsjuhtimine, kulude ja tulude planeerimine (Yield Management) 16h
 • Hinnakujunduspoliitika (Pricing) 8h
 • Hotelli restoranide finantsjuhtimine 8h
 • Hotelli konverentsikeskuste finantsjuhtimine 8h
 • Müügitehnikad hotelli kõikide osakondade töötajatele 8h
 • Territoriaalsed turundusstrateegiad hotellidele 16h
 • Ürituste projekteerimine ja läbiviimine 8h

INTERNETIPÕHINE TURUNDUS

 • E-turundus, tendentsid ja arengud 16h
 • Sotsiaalsed suhtlusvõrgustikud internetis, WEB 2.0. 16h
 • Internetipõhine pakettide müük (E-commerce) 8h

INFORMAATIKA

 • Hotelli igapäevatöös kasutatavad tarkvarad 8h

F & B

 • F&B Manager 32h
 • Kulude haldamine F&B 8h

VASTUVÕTUOSAKOND

 • Front Office Manager 40h
 • Kliendikeskne teenindus hotelli vastuvõtus 8h

TOATEENINDUS

 • Perenaiste töö optimeerimine 16h

HOTELLI RESTORAN

 • Restorani osakonna juhtimine 16h
 • Klienditeenindaja töö tehnikad restoranis 16h
 • Kulude analüüs 16h

HOTELLI JUHTIDELE

 • Hotelli juhtimise spetsiifikad 16h
 • Riskijuhtimine 16h
 • Kontrollimise hea tava 16h
 • Tulude haldamine (Revenue Management) 16h
 • Kontori igapäevatöö optimeerimine ja laomajandus 16h

PERSONALITÖÖ JA KOMMUNIKATSIOON HOTELLIDES

 • Personali selekteerimise tehnikad 8h
 • Personalijuhtimine, probleemide analüüs, tööjõu voolavuse haldamine hotellides 40h
 • Edukas suhtlemine koostööpartneritega 16h
 • Juhi roll ettevõttes, delegeerimine, analüüs 16h
 • Efektiivse meeskonna loomine (team building) 16h
 • Kuidas muutustega toime tulla 16h
 • Efektiivne kliendikeskne kommunikatsioon ja kliendiküsitluste haldamine 16h
 • Ettevõttesisene osakondadevaheline kommunikatsioon 16h
 • Kehakeel 8h
 • Effektiivne läbirääkimiste pidamine 16h
 • Probleemide lahendamine 8h
 • Ajajuhtimine 8h

KVALITEET HOTELLIDES

 • Hotellidele mõeldud kvaliteedisüsteemid 24h
 • Teenuste standardid 24h
 • Kliendiküsitluste vormid ja tulemuste haldamine 16h