(+372) 56 710 906
eleonora.miitra@hotelconsulting.ee

Firmast

Hotel Consulting on 2013 aasta kevadel loodud koolitusettevõte, mille eesmärgiks on turismi- ja hotellisektoris kursuste kavandamine, arendamine ja korraldamine, tuginedes selle ala tunnustatud spetsialistide kogemusele. Meie kaks põhisuunda on koolitada tööturule siseneda soovijaid ja pakkuda spetsialistidele lisaväljaõpet .

Eesti turismisektor on kuulunud koos Läti ja Leeduga viimasel kümnel aastal Euroopa Liidu kiirema kasvuga riikide hulka. Riigi suurust arvestades on Eesti jõudnud välisturismi näitajatelt keskmisest kõrgemale tasemele.

Eestit külastavate ja siin reisivate inimeste terviklik reisielamus kujuneb erinevaid teenuseid ja tooteid tarbides. Kvaliteetsete teenuste pakkumisel on aga suurim roll turismisektoris töötavate inimeste teadmistel ja oskustel. Turismisektori areng ja muutused ootustele turismiteenuste taseme osas toovad kaasa vajaduse pidevaks sektoris kehtivate nõuete ülevaatamiseks ning kaasajastamiseks.

Meie jaoks on oluline teenindussektori teadlikkuse tõstmine, järjepidev koolitamine, sektorisisese koostöö rõhutamine ning samuti järelvalve teenuse kvaliteedi üle!

Meie visioon:

Eesti, kui turistide jaoks tuntud ja hea mainega Põhjamaade turismi sõlmpunkt, mis pakub meeldejäävat reisielamust ning kust on soovi korral mugav reisida teistesse Läänemere piirkonna riikidesse.

Meie eesmärk:

Aidata kaasa Eesti turismisektori konkurentsivõimelisele ja jätkusuutlikule arengule pakkudes toetusprogramme majutusasutuste teeninduskvaliteedi hindamiseks ja parendamiseks.